sodalite

 • 4mm Round SODALITE - 8 inch Strand
  $6.99

  4mm Round SODALITE - 8 inch Strand

  ST-0074

  4mm Round SODALITE - Approx. 47 pcs. per 8 inch (20.32cm) strand

  $6.99
 • 6mm Round SODALITE - 8 inch Strand
  Sold out
  $6.99

  6mm Round SODALITE - 8 inch Strand

  ST-0073

  6mm Round SODALITE - Approx. 32 pcs. per 8 inch (20.32cm) strand

  $6.99
  Sold out
 • 8mm Round SODALITE - 8 inch Strand
  $7.99

  8mm Round SODALITE - 8 inch Strand

  ST-0345

  8mm Round SODALITE - Approx. 25 pcs. per 8 inch (20.32cm) strand

  $7.99